Seguimento cotización bolsa


Trabajo 1 SEGUIMIENTO DEL VALOR DE COTIZACIÓN DE ACCIONES
Bachillerato 16-18 AÑOS
Para introducir al alumno en el funcionamiento de la Bolsa se propone esta
actividad en la que el alumno deberá efectuar un seguimiento del valor de
cotización de las acciones de una empresa (la que él escoja) durante una
semana.
Nombre: ……Lorena…………………………………………………..
Nombre empresa escogida para el
seguimiento del valor de las acciones:
Repsol
Valor bursátil de las acciones antes de empezar la semana
(se puede consultar durante el fin de semana):
Valor bursátil de las acciones durante la semana
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
22.685     22.510         21.975          22.425      22.330
• Comenta la tendencia que observas a lo largo de la semana (si sube, se
mantiene, o baja o sufre altibajos).
Repsol esta semana foi baixando pouco a pouco ata que se desplomou o mércores, sen embargo, despois recuperouse e foi subindo o xoves e o venres.
• Responde a las siguientes preguntas, una vez acabada la semana
¿Qué día de la semana ha habido la cotización más alta? O luns
¿Qué día de la semana ha sido más baja? O mércores
• Supongamos que hemos comprado acciones
Si hubieras comprado 10 acciones al valor de cotización del lunes, ¿cuánto te
hubera costado toda la compra? 226,85 €
¿Qué día de la semana hubiera sido el mejor para ejecutar la compra? ¿por
qué? O mércores, porque foi cando baixou moito o valor das accións, e tanto o xoves coma o venres recuperouse, así que a diferenta faría gaña moitos cartos.
Si hubieras vendido 10 acciones al valor de cotización del viernes, ¿cuánto
hubieras obtenido en la operación? 223,3 €
¿Qué día de la semana hubiera sido el mejor para ejecutar la venta? ¿por qué?
A bolsa baixou durante toda a semana, polo tanto sempre que venderas perderías. O mellor sería ou vender a odia seguinte, o martes, ou esperar ao venres.
¡ATENCIÓN !!! Vamos a calcular si has ganado o perdido dinero:
Importe de la venta del viernes 223,3 €
Importe de la compra del lunes  226,85 €
¿Habrías ganado o perdido dinero?Razona la respuesta
Perdido, ya que dende o luns ata venres houbo unha gran baixada.
• Se propone hacer el cálculo de la compra y de la venta suponiendo una
comisión del 1% en ambos casos.
2, 233 + 223,3 = 225,533
2,2585 + 226,85 = 229,1085
Perdería 3,5755 €

Rifas

IES Monte Carrasco                     Viaxe fin de curso alumnos de 4º 

                   Sorteo de unha extraordinaria DSi completamente nova (sen abrir) valorada en 140€: cámara externa e interna, conexión a Internet, altofalantes máis grandes e de mellor calidade, máis lixeira e batería con maior duración.
O sorteo realizarase o Martes 26 de abril ás 11:00 horas no Instituto Monte Carrasco.
Colaboración: 1€                                                                      Nº001
Caduca aos 15 días

Microsoft vs. Apple

1- Estratexia comercial das compañías enfrontadas.
a) Breve historia de evolución de cada unha das compañías.
MICROSOFT: A compañía fundouse en 1975 por William H. Gates III e Paul Allen. Ambos coñecíanse da súa época estudiantil polo seu afán de programar computadoras. Nese ano, a revista Popular Electronics dedicou a súa portada e un artículo ao Altair 8800, a primeira computadora persoal. O artículo animou a Gates e Allen a desarrollar a primeira versión do linguaxe de programación BASIC para o equipo Altair. Compráronlle a licenza de este software a Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), a empresa fabricante do Altair, e fundaron Microsoft (orixinalmente Micro-soft) en Albuquerque, Novo México, co obxectivo de desarrollar versións de BASIC para outras compañías do sector. Apple Computer, fabricante do equipo Apple II, Commodore, fabricante do PET, e Tandy Corporation, fabricante do equipo Radio Shack TRS-80, todas elas compañías creadas por aquel entonces, foron os primeiros clientes de Microsoft. En 1977 Microsoft lanzou ao mercado o seu segundo produto, Microsoft FORTRAN, outro linguaxe de programación, e pronto sacou versións do linguaxe BASIC para os microprocesadores 8080 y 8086.

APPLE: Os oríxenes de Apple remóntanse a 1976 cando Steven P. Jobs e Stephen G. Wozniak instalaron un taller no garaxe da casa do pai de Jobs en California. Jobs vendeu a súa van Volkswagen e Wozniak vendeu o seu calculador programable para financiar a fabricación dos primeiros 50 circuitos do computador Apple I. Vendo o potencial que este negocio podía representar, Jobs buscou o consello de varios industriais de éxito. Entre ellos encontrábase A.C. "Mike" Markkula, que redactou os fundamentos da nova empresa e oficialmente incorporouse a ela como socio e presidente cando a mesma foi recoñecida oficialmente en xaneiro de 1977; e Regis McKenna, propietario da Axencia de publicidade e relacións públicas do Silicon Valley (Valle del Silicio), axudaron a establecer a inmediata presenza de Apple cun logotipo multicolor que atraía as miradas e que continúa sendo un dos logotipos máis admirados no mundo. Nos catro anos seguintes a industria do computador persoal prosperou rapidamente. Ata fins de 1982, había máis de 100 compañías fabricando computadores persoais. En 1983 Apple ingresou á lista de Fortune 500 (que agrupa ás compañías de maior suceso en los Estados Unidos) e adicionalmente gañou renome en Wall Street ao designar ao entonces presidente de Pepsi-Cola, John Sculley como o seu novo director executivo. En 1983, Apple estableceu un novo rumbo radical na computación persoal coa introdución de Lisa. Aínda que Lisa non foi un éxito financeiro, foi o fundamento que restableceu a Apple como pioneiro técnico e estableceu o estándar industrial para o software baseado nunha interfaz gráfica del usuario. A tecnoloxía de Lisa foi o fundamento para o anunciado e esperado Macintosh, presentado o 24 de xaneiro de 1984. Cos seus iconos, menús de baixada ventás e o popular dispositivo de sinalamento mouse, o equipo Macintosh estableceu un novo estándar na facilidade de uso docomputador persoal e continúa séndoo ata a data.

b) Resultados comerciais de cada unha
Estudios 2010: En cuestión de ventas Microsoft segue superando a Apple. No último trimestre, Microsoft informou de que ingresara 14,5 mil millóns de dólares en comparación cos 13,5 mil millóns de dólares de Apple.
Apple, último cuatrimestre de 2010
* Vendéronse 3.89 millóns de ordenadores Mac, o que equivale a un incremento do 27% a comparación do ano pasado
* Vendéronse 9.09 millóns de unidades do iPod (en todas as súas versións). Isto significou un decaemento nas ventas equivalentes a un 11% comparado co ano anterior.
* Lográronse colocar 14.1 millóns de unidades del iPhone, é dicir, un incremento do 91% a comparación do ano anterior. Apple vendeu cerca de 156,000 unidades diarias do iPhone durante o trimestre.
* Vendéronse 4.19 millóns de unidades do iPad, unha cifra por demais impresionante, tomando en conta que os analistas financeiros crían que Apple lograría vender sólo 5 millóns no que restaba do 2010. Isto significa que Apple está a punto de chegar á marca dos 8 o 9 millóns de unidades do iPad vendidas dende Abril.
Os ingresos totais durante este trimestre, sobrepasaron os 20,340 millóns de Dólares.

2. A estratexia publicitaria
a) Campañas publicitarias e valores asociados a cada unha
A misión corporativa de Microsoft é habilitar ás persoas e ás empresas ao redor domundo para que podan desarrollar o seu máximo potencial. A capacidade para transmitir a nosa misión depende das persoas creativas e intelixentes que comparten estos valores:
• Actuamos con integridade e honestidade.
• Apasiónanos os nosos clientes e socios, e tamén a tecnoloxía.
• Somos sinceros e respectuosos coas persoas.
• Desexamos emprender novos desafíos e logralos.
• Somos autocríticos, inquisitivos e comprometémonos coa excelencia e o progreso persoal.
• Somos responsables cos nosos compromisos, os resultados e a calidade fronte aos clientes, os accionistas, os socios e os traballadores.

Apple Corp.
Apple Computer comprometeuse a protexer o medio ambente, a saúde e seguridade dos nosos traballadores, clientes e as comunidades globais nos que operamos. Recoñecemos que mediante a integración de medio ambiente, a saúde e as prácticas de xestión de seguridade en todos os aspectos do noso negocio, podemos ofrecer produtos tecnoloxicamente innovadores e servizos, mentras que a conservación e mellora dos recursos para as xeracións futuras.
Apple esfórzase por lograr a mellora continua no noso medio ambiente, a saúde e os sistemas de xestión de seguridade e da calidade ambiental dos nosos produtos, procesos e servizos.
Facer unha contribución mundial fabricando ferramentas que favorezan ao avance da humanidade.
Apple ten o compromiso de proporcionar a mellor experiencia de informática persoal a estudantes, profesores, profesionais creativos e usuarios ao redor do mundo a través das súas innovadoras solucións de hardware, software, e Internet.

http://www.youtube.com/watch?v=7SiBBi35zKY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=l2-UuIEOcss&feature=player_embedded

Estratexias de prezos

Discriminación de prezos: Por exemplo nas compañías de auga, que vende o m3 de auga a un prezo moderado se o consumo é básico, é dicir, o de unha familia de clase media. Sen embargo, xa o cobra máis caro a aquelas persoas cun consumo elevado, que teña seguramente que regar o xardín, con piscinas, etc.
Desconto por volume de compra (rappel): A dos supermercados, en compras superiores a determinado prezo, fanche un desconto do tanto por cento, ou lávanche a compra a casa, ou calquera pequeno privilexio.
Descontos estacionais: Como as axencias de viaxes, que fan descontos cando as súas ventas a determinados destinos baixan.
Descontos aleatorios u ofertas: Nos supermercados, ou tendas de ultramarinos de toda a vida, que fan ofertas (2X1, vales desconto...)en determinados produtos sen que se teña que avisar ao comprador anteriormente.
Descontos periódicos ou rebaixas: As das tendas de roupa, que fan descontos normalmente en xaneiro e en xuño.

Prezo impar: Voume outra vez aos supermercados, que colocan ao seu produto unha cifra impar (9,90€) e parece máis barato do que realmente é, 10 €.
Prezos redondeados: As empresas de venta de automóbiles, que redondean o prezo do tal a unha cifra exacta, sen céntimos por exemplo.
Prezos de prestixio: Como o deterxente Ariel, que ten un prezo elevado pero mantén o prestixio de ser supostamente mellor.
Prezos de referencia: Por exemplo os consumidores de pan de molde fixaranse no prezo do coñecido Pan Bimbo como referencia para saber se outro pan de outra casa é barato ou caro.

Líder en pérdidas: A versión básica dos coches, na que a compañía non ten grandes beneficios pero que estimula a venta de outros produtos, como extras, etc.
Prezo paquete: As axencias de viaxes, que fan un prezo paquete onde ofertan aloxamento, almorzo e demais serie de servizos a un mesmo prezo todo incluído.
Prezos cautivos: A das cuchillas de afeitar, onde compras primeiro a máquina a un prezo máis ou menos barato pero despois obríganche a, se queres seguir utilizándoa, tes que comprar máis cuchillas.

Penetración: As compañías de telefonía, como Yoigo por exemplo no seu principio, comezou con prezos baixos e máis tarde foi subindo o custo.
Descremación: Os produtos tecnolóxicos, como a Play 3 ou a Xbox, que comezaron cun prezo moi alto e co paso do tempo foise facendo máis do alcance do resto dos consumidores.

Plan de marketing

1. Produto: características, utilidades e vantaxes. Servizos postventa e garantía.
A función da axencia de viaxes é asesorar ao cliente da mellor maneira posible e de ofrecerlle un bo servizo, o máis adecuado no seu caso. Son os encargados de intermediar a reserva, distribución e venta dos produtos turísticos. As vantaxes de este tipo de servizo é un asesoramento directo, orientación ao seu perfil, variedade e flexibilidade, máis confianza, posibilidade de reclamacións, axuda na decisión, etc.
2. Prezo: prezos dalgunha gama de produtos que vas traballar. Indica as estratexias de prezos que vas seguir. Tes que indicar se o prezo vai ser maior ou menor que o da competencia e por que.
Por exemplo vou facer ofertas, para as vacacións de verán, de Semana Santa, de Disney París, de cruceiros, de esquí, de viaxes de noivos, de escapadas, de fin de curso etc. Ofrecer unha estratexia de prezos conxuntos, baseándome en ofrecer dous ou máis produtos formando un paquete, a un prezo inferior do que custaría separado, viaxe, aloxamento, almorzo e excursións nun mesmo lote. Intentarei que os meus prezos sexan menores que a competencia, pero tamén procurarei ofrecer toda a información que poda, tamén podo abrir unha páxina web para vender dende Internet e que iso ábrame máis portas.
3. Identifica as canles de distribución: se o produto se distribuirá pola empresa directamente ou por distribuidores.
Contratarei comercias para que busquen e atendan a posibles clientes, que se dirixan a aquelas persoas que poden estar interesadas en viaxes, como por exemplo de fin de curso, de viaxes de noivos, etc.
4. Instrumentos de comunicación: venta persoal, publicidade, promoción de ventas, relacións públicas, patrocinio. Un exemplo de cada.
Podedes utilizar datos desta web: http://marketing.es/

Radio: Cadea Ser, de 14:00 a 19:00 2.600 €
Prensa: Publico, 1/2 PÁXINA 7.104 €
Revistas: Que me dices 1/2 PÁGINA 6.625 €
Televisión: ANTENA 3, de 10:00 a 12:00 850 €
Cine: Pontevedra, 24 salas, 4 semanas, 10.400 €
Vallas Publicitarias: 10.400 €, Aluguer valla/mes: 280 €
Monopostes: Pontevedra, Vigo VG-20 Km.3’100, 10,4 x 5 m., Aluguer: 975 €/mes, Produción: 1.400 €
Mupis y marquesiñas: Pontevedra, Nº caras: 91, Aluguer/semana: 9.100 €, Produción: 1.320 €
Cabinas telefónicas: Vigo, trimestre telefónico (12 semanas): 1.250 €, 1 año
Normal: 4.630 €
Autobús: Vigo, 1 mes: 655 €/mes, Rotulación e montaxe: 650 €/autobús
Aeroportos: MUPIS 80x120 cm.: 700 €

Logotipo agencia de viajes

Proxecto de comunicación do produto

Proxecto comunicación do produto

Venda persoal: Comerciais (Pelayo Seguros) http://www.pelayo.com/
Marketing directo: Teleoperadoras (Jazztel) http://www.jazztel.com/
Publicidade: Anuncio (Cocacola) https://www.cocacola.es/
Relacións públicas: Isabel Preysler (Porcelanosa) http://www.porcelanosa.com/
Promoción de vendas: Carrefour (3X1) http://www.carrefour.es/